Col·laboracions

Mogudes per un esperit responsable amb la millora de la qualitat de vida de la societat i solidaries amb les persones amb necessitats psicosocials, el centre Gestalt Girona col·labora, desinteressadament, amb ONG’s i associacions sense ànim de lucre en activitats que impliquin promoure la salut integral de les persones.

A demanda d’aquestes entitats del tercer sector participem aportant recursos tècnics i humans per el desenvolupament de les activitats. Associació PSIT

Amb la intenció de promoure la salut física, mental, emocional i espiritual de les persones i col·lectius i apropar la teràpia a persones i col·lectius desafavorits, col·laborem amb els SBAS (serveis bàsics d'atenció a les persones) del territori i amb les associacions sense ànim de lucre.

Col·laborem conjuntament amb entitats del tercer sector i serveis socials, oferint una part del nostre temps sense cost econòmic per tal de fer arribar a les persones sense recursos  activitats terapèutiques (sessions de teràpia individual i tallers terapèutics)


Col·laboració amb Oncolliga Girona, a Girona novaCultura de Salut

Les professionals de Gestalt Girona col·laborem, des del 2012, amb l'Oncolliga Girona amb les diferents edicions realitzades de Girona novaCultura de Salut.