SUPERVISIÓ PER A TERAPEUTES I PROFESSIONALS DE LA RELACIÓ D'AJUDA

22/01/2020
Supervisió

Docent Natatxa Molina

 

Dates:

- 10 de febrer de 2020

- 9 de març de 2020

- 6 d'abril de 2020

- 11 de maig de 2020

- 8 de juny de 2020

- 6 de juliol de 2020