Àrea d'atenció a adults

  •  Suport psicològic i atenció psicoterapèutica gestàltica individual i de grup.
  •  Orientació i consulta terapèutica gestàltica.
  •  Teràpia gestàltica-sistèmica a parelles i a famílies.
  •  Assessorament i supervisió individual i d’equip per a professionals de la relació d’ajuda.
  •  Activitats terapèutiques i de creixement personal: grups regulars i tallers puntuals.
  •  Activitats divulgatives sobre l’enfocament gestàltic i altres temàtiques relacionades: xerrades, seminaris, cine fòrum, etc.