Àrea d'atenció infanto-juvenil

  • Atenció psicopedagògica a infants i adolescents. Diagnòstic. Intervenció individual i grupal.
  • ​​Atenció terapèutica (o psicoterapèutica) a infants i adolescents: Diagnòstic. Intervenció individual i en grup.
  • ​​Assessorament a pares i mares.
  • ​​Assessorament a professionals del món de l’educació, formal i no formal.
  • ​​Assessorament a professionals que treballin amb infants, adolescents i famílies.
  • ​​Organització d’activitats enfocades a  l’aprofundiment i l’enriquiment personal dels usuaris de l’àrea: tallers puntuals per a nenes, nens i adolescents, tallers per a pares i mares, xerrades per a mestres, seminaris per a professionals, activitats puntuals, etc.
  • Diagnòstic i atenció logopèdica, dificultats de comunicació del llenguatge oral i escrit. Mètode Johansen.