Àrea d'intervenció terapèutica social

Amb la intenció de promoure la salut física, mental, emocional i espiritual de les persones i col·lectius i apropar la teràpia a persones i col·lectius desafavorits, col·laborem amb els SBAS (serveis bàsics d'atenció a les persones) del territori i amb les associacions sense ànim de lucre per a:

1. Atendre a les persones i col·lectius perquè aprenguin a tenir cura de la seva pròpia salut física, mental, emocional i espiritual.

2. Assessorar i orientar a les persones i col·lectius que vulguin ajudar a d’altres persones a tenir cura de la seva salut física, mental, emocional i espiritual.

3. Dedicar una part del nostre temps a realitzar activitats terapèutiques a persones i col·lectius que no poden assumir la totalitat  del cost econòmic de les mateixes.