Àrea de supervisió de professionals

Intervenim des del tracte persona a persona, però sovint ens oblidem de nosaltres mateixos. La competència professional substitueix la personal ("els assumptes personals es queden a casa") i el servei a l'altre passa per respondre amb una ajuda basada en recursos materials, tècnics o professionals que mantenen sine die la situació de dependència de qui demanda ajuda i la sensació de frustració de qui ajuda.

Entenent que el que ajuda és la relació. L'ajudar passa per humanitzar la trobada i fonamentar-la en una determinada manera d'estar amb mi i amb l'altre, un vincle amorós, realment ajudador.

Com a professionals, que volem establir una relació d'ajuda, no podem deixar d'atendre'ns com a persones actives en la relació i contemplar tots els elements presents, inclosa la pròpia relació, entenent que ella és la concreció de l'ajuda.

Aprendre a manejar-nos sabent que segur que transmetrem, a qui en aquest moment necessita ajuda, la pròpia capacitat per atendre’ns, adonar-nos de les situacions que ens ocupen, mantenint un contacte amb l'entorn sa, auto-recolzat i interdependent.

Sota aquestes premisses oferim acompanyar als terapeutes i als professionals de la relació d’ajuda en espai individual i grupal per tal d’ adonar-nos de:

  • com la pròpia manera de ser obstaculitza la resolució eficaç i satisfactòria de la tasca professional i responsabilitzar-nos.
  • les pròpies potencialitats en tot allò que ens passa (no només en el que ens expliquem que ens passa) i, 
  • dels assumptes personals que apareixen en les qüestions professionals.

Alhora, proposem revisar tècnicament la tasca professional en els seus aspectes conceptuals i metodològics per tal de millorar l’eficàcia de les intervencions.