Àrea de suport a professionals

Organització d’activitats: gestió dels recursos necessaris per dur-la terme.

  • Disseny i impressió del flyer o fullet.
  • Gestió de la publicitat amb mitjans propis (correu electrònic, pàgina web, xarxes socials - Facebook, Instagram).
  • Lloguer i preparació de les sales i els espais per a dur a terme l’activitat.
  • Suport audio-visual i logístic.
  • Secretaria: informació i atenció a inscripcions i pagament.

Coordinació i seguiment de les activitats.

  • Atenció personal al responsable de l’activitat i als participants per a garantir el correcte funcionament d’aquesta.