Arteràpia gestàltica

En la metodologia arterapèutica i gestàltica utilitzem els recursos artístics com a eina d'ampliació de la consciència.

A partir de les propostes de creació centrem l'atenció en aquella actitud que permet accedir als racons mes íntims del seu autor per tal que en pugui conèixer, i transformar si ho vol, el seu paisatge.

A cada sessió treballem de manera interdisciplinar amb diversos llenguatges i tècniques artístiques.

Proposem activitats on la plàstica, el teatre, el moviment o d'altres, es posen al servei de l'autoconeixement.

Podem realitzar sessions  individuals, en grup, o monogràfics.