Ernest Rossell

El meu recorregut professional l'inicio com autodidacta amb la pintura. Ja en la infància, tancar-me a l’habitació i dedicar hores a cercar formes per a expressar sentiments i vivències que no tenen paraules es converteix en una necessitat per a comunicar-me amb el meu entorn a la vegada que amb mi mateix.  Emprenc la formació de Procediments Pictòrics a Llotja de Barcelona (1985-89). Allà hi aprenc i exploro diversos llenguatges i tècniques artístiques.

Els coneixements adquirits en la investigació de materials i els valors universals tant de l’art rupestre com d'alguns autors contemporanis m’obren preguntes en relació a les motivacions estètiques i les funcions de l’art. Aquestes preguntes em portaran a comprendre l’acte creatiu com una porta d'accés al món intern de la persona, una eina de comunicació, relació i contacte amb les persones.

Emprenc vies d’exploració personal per a entrenar l'actitud durant el procés de creació.

D'aquesta manera aprofundeixo en l’autoconeixement fins al punt que es converteix en un fonament per a la realització de l’obra "plena". M’introdueixo en la psicoteràpia, la meditació i l’arteràpia d’orientació gestàltica (1989) per tal de confrontar les meves capacitats quant a actitud en l’estar aquí i ara.  Em centro en desenvolupar l’expressió espontània i en prendre consciència de les dificultats que hi apareixen.

M’inicio en l’arteràpia amb Ramón Ballester i participo de la fundació de la seva l'Escola d'Arteràpia del Mediterrani, a la qual entro com a docent a la vegada que m’hi formo (promoció zero: 2001-04). Em formo, també, de terapeuta per l’Escola de Gestalt de Girona de Natatxa Molina (2004-07) amb que la posteriorment, col·laboro com a docent.

Mestre col·laborador de l’Escola Municipal d’Art de Girona (La Mercè, 2006-09). He coordinat projectes d’implementació arterapèutica per l’Ajuntament de Girona (2007-10), al CRAE Ter (Fundació SUARA, 2010-12) i al Centre d’Acollida La Sopa (2006-10).

Actualment estic especialitzat en processos de creació, autoconeixement i supervisió d’arterapeutes (al centre Gestalt Girona des de 2009), tasca que combino amb la creació pictòrica i la facilitació de projectes artístics en centres educatius (escola Verd 2011-17). També formo part de l’equip de Competències Personals de l’ICE Josep Pallach (Udg Girona 2010-17) i col·laboro en els Recursos Educatius de l’Ajuntament de Girona.