Rosa Maria Caparrós

Durant més de 13 anys he acompanyat a infants i a adolescents amb dificultats familiars, emocionals i de conducta en l’àmbit de la protecció a la infància i a l’adolescència. En una primera etapa en centres residencials d’acció educativa (CRAE). Posteriorment en l’àmbit municipal, acompanyant joves i infants a l’Espai Jove i Centre Obert. També, fent un seguiment escolar i de suport emocional davant situacions de conducta disruptiva en l’institut o l’escola. Des del 2014 he acompanyat adolescents en centres residencials d’educació intensiva (CREI). Assessorant també a les seves famílies per elaborar de manera conjunta plans de treballs que facilitin tant la convivència en les seves llars com l’acompanyament emocional als seus fills i filles.

Actualment treballo acompanyant a adults, nens i adolescents des d’una vessant emocional i de procés personal, facilitant la integració d’aquells aspectes personals que dificulten el sentir-se bé amb ells mateixos i establir relacions satisfactòries.